Zoznam bibliografických odkazov v dizertačnej práci

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Zoznam bibliografických odkazov

Patrí sem súhrn použitej literatúry, kníh, časopisov, zborníkov, internetových či iných zdrojov, ktoré ste pri písaní dizertačnej práce použili. Postup, ako uvádzať každý druh zdrojov nájdete v smernici vašej vysokej školy, napísať by ste ich teda mali podľa jej nariadení.

Pre väčší prehľad vám odporúčame, aby ste pri písaní dizertačnej práce vopred zaznamenávali akýkoľvek zdroj, ktorý ste použili, aby ste pri celom zozname na konci práce nemali v použitých zdrojoch chaos. Ak chcete dodať vašej práci ešte väčšiu komplexnosť a prehľadnosť, rozdeľte si zdroje podľa druhu. Ocenia to aj vaši oponenti.

Páči sa Vám tu?