Prílohy v dizertačnej práci

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Prílohy v dizertačnej práci

Na záver vás čakajú už iba prílohy, v tom prípade, ak ich súčasti boli použité vo vašej výskumnej časti a dokresľujú váš hlavný text. Môžu tu patriť rôzne ilustrácie, fotografie, tabuľky, formuláre a pod. Každá príloha sa začína na novej strane, a je označená číslom a názvom.

Páči sa Vám tu?