Téma dizertačnej práce

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Téma dizertačnej práce

Ak ste sa rozhodli pokračovať vo svojom štúdiu, zrejme vás to veľmi obohacuje a baví. Aj preto je pre vás výber témy v rámci vášho pôsobenia na univerzite veľmi dôležitý. Bude vás totiž sprevádzať celé doktorandské štúdium. A možno vás ovplyvní aj vo vašej učiteľskej profesii.

Tému si zväčša vyberáte zo zoznamu, ktoré zverejní vaša fakulta, respektíve odbor, na ktorom študujete. Zverejnením tém sú poverení docenti a vyššie osoby s akademickým vzdelaním. Môžu svoje témy zverejniť, avšak nie je vždy podmienkou, že si musíte vybrať práve tú jeho.

Aj kvôli tomu môžete vaše postrehy a pohnútky prekonzultovať so školiteľom a prípadne sa dohodnúť. Niekedy môže aj on sám zverejniť práve vašu tému a nápad. Pamätajte na to, že s dizertačnou prácou budete pracovať celé tri roky doktorandského štúdia, preto si na výbere témy dajte záležať.

Páči sa Vám tu?