FAQ
Často kladené otázky

Vopred Vám ďakujeme za to, že sa zoznámite s týmito informáciami. Našu spoluprácu to môže podstatne uľahčiť. Rovnako ako preštudovanie našich obchodných podmienok, ktoré sú základom spolupráce medzi našou spoločnosťou a všetkými klientmi.

Priebežne je našou snahou skvalitňovanie našich služieb a spolupráce s klientmi. Aj z tohto dôvodu ponúkame prehľad najčastejších otázok, s ktorými sa stretávame prostredníctvom telefonátov a kontaktných formulárov. Rovnako nás môžete kontaktovať telefonicky (0918 22 89 13), emailom (office@kvalitneseminarky.sk) alebo cez livechat na našej stránke.

Objednávka

Úvodným krokom je vyplnenie predbežnej nezáväznej objednávky. Je viditeľne umiestnená na našej webovej stránke. Je dôležité uviesť, že ide o nezáväznú objednávku a s jej vyplnením sa nespájajú žiadne záväzky. Vyplnenie objednávky a cenová ponuka sú zdarma.

Aj na tomto mieste Vás chceme požiadať, aby ste pri zadávaní objednávky počítali aj s tým, že je potrebný čas na prípadné úpravy. Nie všetky diela totiž zodpovedajú Vaším predstavám hneď po prvom odovzdaní. Dôležité je aj to, aké presné je zadanie objednávky a takisto aj následné pripomienky k textu.

Naši autori vždy tvoria texty zodpovedajúce zadaniu a je to ich povinnosť. Niekedy je však potrebné požiadavky spresniť a precizovať.

Cena objednávky

Po našom spracovaní objednávky Vám zašleme cenovú ponuku, ktorá vychádza z časovej a obsahovej náročnosti Vášho zadania. Cenová ponuka je vždy spracovaná individuálne. Zaslanie cenovej ponuky znamená, že máme pre Vás rezervovaného kvalifikovaného spracovateľa, ktorý dielo dokáže spracovať vo vymedzenom čase.

Spracovanie objednávky

Po Vašom súhlase s cenovou ponukou dostanete prihlasovacie údaje k internému chatu, kde môžete komunikovať priamo s autorom. Môžete si s ním dohodnúť ukážku práce, čiastkové termíny, ale aj ďalšie požiadavky a podrobnosti. Túto komunikáciu sledujeme a kontrolujeme. Pre Vás je podstatné, že ste anonymne v priamom mailovom kontakte so spracovateľom.

Úhrada objednávky

Úhradu je možné uskutočniť prevodom na účet, ktorý nájdete v predfaktúre, ktorá je zasielaná vždy po dohode na cene objednávky.

Kontrola kvality diela

V prípade prác s väčším rozsahom je potrebné dohodnúť si čiastkové termíny odovzdania. Text zasielaný po jednotlivých častiach je potrebné konzultovať, aby ste potvrdili dobré smerovanie textu, resp. informovali autora a spresnili Vaše požiadavky.

Odbornosť autora

Každý z našich autorov, ktorí sú pridelení k Vaším objednávkam, má dostatočné vzdelanie v danej oblasti na to, aby dielo dokázal spracovať na požadovanej úrovni, čo zahŕňa nielen odbornosť samotného textu, ale takisto aj formálne spracovanie a úpravu diela.

Garancia originality

Autori sú informovaní, že nie je možné v žiadnom prípade zaslať klientovi plagiát. Za svoju prácu zodpovedajú a v prípade, že by sa to stalo, sú pokutovaní dohodnutou sumou.

Naším záujmom je zasielať Vám originálne diela v požadovanom rozsahu a kvalite.

Doručenie diela

Všetky diela od našich autorov, či priamo od nás, sú zasielané na Vami zadaný email, prípadne priamo v našom internom systéme. Tým zaručujeme bezpečnosť informácií a ochranu pred nežiaducim nahliadnutím.

Rýchlosť spracovania a termín dodania

Termín spracovania podkladov si do objednávky zadávate Vy. V prípade, že sa na Vašej zákazke začne pracovať, tak Vami stanovený termín spracovania bude samozrejme dodržaný.

Existuje niekoľko prípadov, kedy spracovanie v konkrétnom termíne nie je úplne možné zaručiť. Ide predovšetkým o extrémne termíny, kde vždy autor robí všetko preto, aby termín dodržal. Nie vždy sa to však podarí.

Zadať objednávku v dostatočnom predstihu je teda potrebné a odporúčame to. Cena objednávky je tak najnižšia možná, s autorom máte dostatok času na konzultácie a takisto aj autor má dostatok času na prípadné úpravy.

Anonymita

Vaše osobné údaje sú chránené naším interným systémom a okrem majiteľov spoločnosti s nimi neprichádza nikto do styku.

Ak aj napriek tomu máte obavu o bezpečnosť, je možné využiť možnosť diskrétnej objednávky. Nevyžadujeme zadanie reálnych osobných údajov. Vždy Vás však poprosíme o uvedenie reálnych kontaktných údajov, aby sme mohli spolu komunikovať. Všetky informácie spadajú pod obchodné tajomstvo.

Komunikácia

Podstatné pre nás je, aby ste si zachovali svoju anonymitu. Preto komunikujete priamo s autorom prostredníctvom nášho interného systému takým spôsobom, aby ste nevedeli žiadne identifikačné údaje autora, ale ani on Vaše. Je to z dôvodu bezpečnosti.

Splátky

V prípade, že nemáte dostatok financií, platbu môžeme po vzájomnej dohode rozdeliť na viacero častí bez navýšenia. Táto možnosť je však vyhradená len pre klientov, s ktorými už máme skúsenosti. Splátky nie sú nárokovateľnou možnosťou.