Napísanie a vypracovanie dizertačnej práce

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Napísanie a vypracovanie dizertačnej práce

Máte za sebou výber témy, projekt dizertačnej práceosnovu. To jediné, čo vám teraz ostáva, jedizertačnú prácu napísať a vypracovať. Keďže tento druh práce patrí k naozaj rozsiahlym vedeckým monografiám, ba až rozpravám, vyžaduje si naozaj, aspoň čo sa týka výskumnej a interpretačnej časti, celú vašu trojročnú pozornosť.

Musíte sa preto sústrediť predovšetkým na váš problém, tému, ktorú idete skúmať. Ak si vyžaduje trojročné úsilie v podobe meraní, kvalitatívnej či kvantitatívnej analýzy alebo inej metódy, budete musieť vypracovať isté podklady najprv k interpretačnej časti, keďže je najnáročnejšou.

Teoretickú časť, úvod, záver, a všetky formálne náležitosti si tak nechajte na úplný záver, keď už vaša práca bude takmer vo svojom finiše. Nezabudnite, že teoretická časť je tiež veľmi dôležitá, a mala by ísť ruka v ruke s interpretačnou časťou. Preto bude občas nevyhnutné odbočiť od vašich meraní a analýz a zahĺbiť sa do kníh, aby ste mali dokonalý súlad, a vaša práca by tak bola dokonale vypracovaná.

Páči sa Vám tu?