Osnova dizertačnej práce

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Osnova dizertačnej práce

Ak je váš dizertačný projekt „v suchu“, a prijali vás na doktorandské štúdium, to, do čoho sa môžete pomaličky pustiť je práve osnova. Po dvoch absolvovaných stupňoch vysokoškolského štúdia by pre vás mala byť hračkou a naozaj nevyhnutným spojencom a pomocníkom pri písaní.

Pred osnovou je vhodné poradiť sa so školiteľom, prípadne rozšíriť svoje obzory zvolenej témy, naštudovať si základnú literatúru, pozrieť si aktuálne trendy, vývoj danej problematiky a jej súčasný stav. Na základe vášho predpokladaného získaného obzoru si môžete rozdeliť vašu dizertačnú prácu nateoretickú časťinterpretačnú časť.

Keďže dizertačná práce sa píše celé doktorandské štúdium, je veľmi dôležité zvážiť predovšetkým výskum, ktorému sa budete venovať. Ak si vyžaduje náročnejšie zameranie, prípadne meranie, v tom prípade vám osnova veľmi môže pomôcť. Popri nej si urobte harmonogram, v ktorom si môžete určiť, čo a kedy potrebujete skúmať/odmerať/zistiť. Uľahčí vám to prácu a vy tak budete mať dokonalý prehľad o tom, čo už máte a čo vám ešte chýba. Niet nad dokonalý poriadok v dizertačnej práci.

A ten si môžete zabezpečiť vďaka vašej osnove. Nuž, a ak by ste predsa nevedeli ako začať, pomôžte si projektom dizertačnej práce, ktorý bol súčasťou vašej prijímacej skúšky. Práve ten môže poslúžiť ako mini osnova, či návod a postup k dizertačnej práci a k tomu ako, a kde ju začať.

V projekte ste načrtli totiž tému a problémy s ňou spojené, taktiež aj predpokladanú literatúru, a tak sa nemusíte trápiť nad tým, čo bude vašim cieľom, keď ho už kdesi máte spomenutý. Osnovu si tak môžete veľmi ľahko a jednoducho vypracovať aj zo svojho projektu. Nie je to skvelé?

Páči sa Vám tu?