Rozsah dizertačnej práce

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Rozsah dizertačnej práce

Keďže dizertačná práce je charakteristická vyšším vedeckým stupňom, určite bude vyžadovať väčší počet strán ako to bolo pri diplomovej práci. Pripravte sa preto na približne 80 až 120 normostrán, čo predstavuje 144 000 až 216 000 znakov. Určite si však pozrite smernicu týkajúcu sa záverečných prác, ktorú by mala mať k dispozícii každá univerzita. Predsa môže obsahovať podrobnejšie informácie a počet strán, ktorým by ste sa mali riadiť.

Páči sa Vám tu?