Formálna úprava dizertačnej práce

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Formálna úprava dizertačnej práce

Dizertačná práca by mala mať rozsah 80 – 120 normostrán, používať by ste mali Microsoft word, fond Times new roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Tieto formálne požiadavky bývajú na každej univerzite zväčša rovnaké. Aj tak sa však informujte o veľkosti okrajov, či iných ďalších foriem, ktoré by ste mali vo vašej dizertačnej práci dodržať, v smernici vašej vysokej školy, ktorá je dostupná na internetovej stránke každej univerzity. Medzi dôležitú požiadavku patrí aj to, v akej osobe píšete svoju prácu. Ako pri každom druhu záverečných prác, aj dizertačnú prácu by ste mali písať v prvej osobe množného čísla, v minulom čase.

Páči sa Vám tu?