Poďakovanie diplomovej práce

Úvod  >  Diplomová práca  >  Poďakovanie diplomovej práce

Túto časť sme v skratke uviedli aj v štruktúre diplomovej práce. Označuje sa ako nepovinný bod, ak však máte a cítite potrebu sa poďakovať, môžete ho pokojne napísať. Ďakuje sa väčšinou školiteľovi, resp. vedúcemu práce, ale môžete poďakovať aj pracovisku, či iným ľuďom, ktorí vám pri vypracovaní diplomovej práce pomohli, a bez ktorých by možno ani nevznikla. Píšete ho na osobitnú stranu v dolných častiach, nemalo by byť dlhšie ako dve vety. Príklad: Ďakujem svojmu školiteľovi (Meno školiteľa) za odbornú pomoc a cenné rady pri písaní diplomovej práce.

Páči sa Vám tu?