Abstrakt diplomovej práce

Úvod  >  Diplomová práca  >  Abstrakt diplomovej práce

Definujeme ho ako krátku výstižnú charakteristiku obsahu diplomovej práce. Mal by v skratke informovať čitateľa. Píše sa v dvoch verziách, v slovenčine a vo vybranom cudzom jazyku. Obsahuje tri odseky.

Prvý odsek abstraktu

V prvom sa uvádzajú základné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov
 • práce
 • druh práce (diplomová práca)
 • názov vysokej školy
 • fakulta
 • katedra
 • meno školiteľa
 • stupeň odbornej kvalifikácie
 • rok odovzdania diplomovej práce
 • počet strán

Druhý odsek abstraktu

Druhý odsek informuje o obsahu práce.

Tretí odsek abstraktu

V treťom odseku sa píšu kľúčové slová, ktoré sú pre diplomovú prácu charakteristické. Ak by ste si predsa len nevedeli poradiť, zväčša býva jeho ukážka uvádzaná v smernici alebo v metodike písania prác vašej vysokej školy.

Páči sa Vám tu?