Diplomová práca – úvod

Úvod  >  Diplomová práca  >  Diplomová práca – úvod

Aj keď sa nám s úvodom spája začiatok, jeho písanie si nechajte na úplný záver. Vtedy totiž viete povedať o čom je vaša diplomová práca, aké má kapitoly, a viete tiež načrtnúť základné informácie, ktoré čitateľa na prácu istým spôsobom naladia a navedú.

Odporúčame začať zaujímavo – otázkou, citátom, myšlienkou. Následne píšte o téme, aký je jej názov, prečo ste si ju zvolili a pokračujte v tom, čo bude obsahom jednotlivých kapitol a podkapitol. Nezabudnite spomenúť interpretačnú časť a tiež to, čo je jej predmetom, cieľom, resp. výskumnou zložkou a hypotézou.

Páči sa Vám tu?