Napísanie a vypracovanie diplomovej práce

Úvod  >  Diplomová práca  >  Napísanie a vypracovanie diplomovej práce

Ak máte za sebou úspešne bakalársku prácu, potom by už familiárne označená „diplomovka“ pre vás mala byť hračkou. Samozrejme, v tom prípade, že na ňu máte čas, starostlivo sa jej venujete, a máte tému, ku ktorej sa túžite vracať nielen preto, že musíte, ale bude a stane sa vašou srdcovkou po celý svoj život.

Výber témy pre diplomovú prácu

A myslíme, že práve sme naznačili to najdôležitejšie. Pred napísaním práce by malo byť tým najdôležitejším práve výber témy. Siahnite preto do najhlbších končín vášho takmer 5 ročného štúdia a uvažujte o tom, čo dáva zmysel tomu, že ste ešte stále tu, že študujete, a čo z toho najviac milujete. Ak ste to zistili už pri bakalárke, prečo by ste nemohli pokračovať.

Dobrá správa, pokračovať môžete, musíte byť však do istej miery opatrní, pokiaľ ide o čerpanie zdrojov z práce, ktorú už máte za sebou. Povolených je totiž iba niekoľko percent prípustných teoretických podkladov, ktoré ste použili v bakalárskej práci. Aj preto je dôležité, aby ste zvážili tému príbuznú vašej bakalárskej práci. Ak sa predsa len rozhodnete ísť do niečoho podobného, informujte sa radšej v smernici o záverečných prácach, ktorou disponuje každá fakulta. V nej sa totiž dozviete ďalšie dôležité informácie, ktoré by ste pred napísaním a vypracovaním vašej diplomovky mali vedieť.

Ak sa rozhodnete nasledovať témy učiteľov, sledujte si internetové stránky vašej univerzity alebo študijného odboru, ktoré avizujú zverejnenie tém diplomových prác jednotlivých učiteľov. Ako sme už spomenuli vyššie, tému si môžete vybrať aj sami, a rozhodnúť sa na základe výberu aj pre školiteľa, ktorý má k tejto téme najbližšie, a zostáva už len, aby súhlasil s výberom a s témou, ktorú ste navrhli, alebo si vyberiete tému z príslušných zoznamov, ktoré zverejní učiteľský zbor vášho študijného odboru. Opäť tu platí jedno dôležité slovo. Spolupráca.

Výber témy musíte podpísať vyhotovenou zmluvou, či zadaním, ktorú vám pošle zväčša školiteľ práce. Aj týmto papierom sa zaväzujete k spolupráci. Dajte si záležať na kontakte so svojím konzultantom, ktorý by mal vedieť o vašich krokoch v práci, a zároveň ju zvykne pri hodnotení práce aj patrične oceniť, ak bola naozaj plnohodnotná. Váš konzultant je spolutvorcom práce, nech sa deje čokoľvek, jeho túžbou je, aby bola čo najlepšia, aj preto by ste sa mali snažiť byť stále v spojení.

Odporúčaná literatúra

Pred napísaním sa s ním poraďte o odporúčanej literatúre, spíšte si zoznam a pracujte na hľadaní zdrojov. Neuspokojte sa s piatimi knihami. Nepíšete bakalársku, ale diplomovú prácu, ktorá vyžaduje dokonalejšiu prácu so zdrojmi, preto je dôležité, aby ste ich mali rovno celú kopu. Diplomovka totiž rozoberá tému do hĺbky. Nebojte sa toho, práve hŕba kníh vás môže pri hodnotení vyzdvihnúť závratnou výškou k vytúženému áčku.

Vypracovanie osnovy

Okrem dostatku zdrojov si pred napísaním práce vypracujte osnovu. Ocenia to vaši školitelia, ale predovšetkým vy. Uľahčí a zjednoduší vám to vašu prácu so zdrojmi aj s textom. Nuž, a po osnove vám už nič nebráni v tom, aby ste sa do diplomovej práce naplno pustili.

Portál Kvalitneseminarky.sk pomôže s vypracovaním podkladov pre diplomovú prácu

Ale ak sa predsa nájde čosi, čo vám v tom bráni, je tu niekto, kto vás s radosťou zachráni. Jeho pomoc nebude povrchná, ale stopercentne zaručená. Kvalitneseminarky.sk napíšu diplomovú prácu za teba! Si chorý, pracuješ, nestíhaš, zver diplomovku do rúk odborníkov. Tím portálu kvalitneseminarky.sk už totiž za sebou tú svoju vysokú školu má, a tak ti dokonale rozumie. No predovšetkým rozumie diplomovkám a všetkým náležitostiam, ktoré musí mať a istotne zaručí úspech a dokonalosť. Ak chceš niekomu zveriť svoju prácu, zver ju nášmu tímu autorov.

Páči sa Vám tu?