Cieľ diplomovej práce

Úvod  >  Diplomová práca  >  Cieľ diplomovej práce

Vaša práca by bez tohto bodu nemohla existovať. Jej cieľom totiž vždy bude niečo dokázať. To budete vedieť aj vďaka vašej téme, a tomu, čomu sa budete venovať v praktickej časti. Váš cieľ by mal presne,stručnevýstižne charakterizovať predmet riešenia.

Kým v teoretickej časti čerpáte predovšetkým z informačných zdrojov, ktoré by mali byť predpokladom a východiskom vašej praktickej časti, cieľ, ktorý je jej obsahom by ste mali zvládnuť sami. Jeho súčasťou môžu byť aj čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa.

Ak ešte stále neviete, o čom je reč, pomôže vám aj tento príklad. Téma práce je neverbálna komunikácia. Keďže ide o pomerne širokú tému, v praktickej časti sa rozhodnete zamerať na neverbálnu komunikáciu detí v predškolskom a školskom veku. Čo si môžete stanoviť ako cieľ práce?

Porovnať neverbálnu komunikáciu týchto dvoch skupín a stanoviť si zopár čiastkových cieľov – napríklad predpoklad gestiky a mimiky ako najpoužívanejších prostriedkov neverbálnej komunikácie. Aj keď si možno myslíte, že nejde o jednoduchú vec, s cieľom práce vám môže pomôcť tiež konzultant alebo učiteľ, ktorý sa venuje danej problematike.

Nezabudnite tiež na to, že okrem jadra práce, by ste mali cieľ práce spomenúť v úvode aj v závere diplomovky, pričom v závere by ste mali uviesť to, či sa vám podarilo splniť daný cieľ, a do akej miery ste boli úspešní.

Páči sa Vám tu?