Diplomová práca na mieru

Študujete a nemáte práve čas napísať diplomovku?

Náš tím s dlhoročnými skúsenosťami Vám pomôže diskrétne a rýchlo s napísaním podkladov pre diplomovú prácu.

Notebook s diplomovou prácou
Ikona skúsenosti

7 ročné skúsenosti s písaním podkladov

Ikona dokumenty

10 ročná záruka na dodané podklady

Ikona čas

24 hodín do dodania ukážky práce

Ikona diár

Diskrétny a spoľahlivý prístup spracovateľa

Ikona komunikácia

Komunikujete priamo so spracovateľom

Ikona kalkulačka

Cena za podklady už od 9,59€/strana

4 jednoduché kroky
k podkladom pre diplomovú prácu od nás

ikona 1

Vyplňte nezáväznú objednávku

Vyplňte rýchlu objednávku nižšie alebo prejdite na detailný objednávkový formulár a odošlite nám dopyt po práci.

ikona 2

Dohodnite si podmienky

Náš administrátor Vás následne kontaktuje s cenovou ponukou a potvrdí Vám, že sme našli najvhodnejšieho autora.

ikona 3

Písanie podkladov

Po dohodnutí podmienok spracovateľ začne pracovať na podkladoch pre Vašu diplomovú prácu.

ikona 4

Odovzdanie finálnych podkladov

Spracovateľ Vás informuje o dokončení podkladov pre diplomovú prácu a odovzdá Vám ich. Platba prebieha až ako posledný krok.

Napísanie a vypracovanie diplomovej práce

Obhajoba diplomovej práce je jedným z predpokladov pre ukončenie magisterského aj inžinierskeho, resp. doktorského štúdia v prípade medicíny a veterinárneho lekárstva. Patrí k jednej zo zložiek štátnej záverečnej skúšky. Zámerom vypracovania diplomovej práce je preverenie zvládnutia odborných teoretických aj praktických vedomostí, odbornej terminológie, využitia vedeckých metód pri riešení problémov daného vedného odboru. Práca je tiež demonštrovaním schopnosti vysokoškolského študenta riešiť úlohy vo vednom odbore, ktorý študuje, samostatne.

Ak máte za sebou úspešne bakalársku prácu, potom by už familiárne označená „diplomovka“ pre vás mala byť hračkou. Samozrejme, v tom prípade, že na ňu máte čas, starostlivo sa jej venujete, a máte tému, ku ktorej sa túžite vracať nielen preto, že musíte, ale bude a stane sa vašou srdcovkou po celý svoj život.

Prejdi na článok: Napísanie a vypracovanie diplomovej práce

Náležitosti diplomovej práce

Diplomant by mal pri písaní diplomovej práce poznať obsahové a formálne náležitosti, ktorými musí daná práca disponovať. Aby bolo napísanie diplomovej práce úspešné, diplomant musí mať dostatok informácií a odbornej literatúry k danej problematike, plán postupu a jasný cieľ, diplomant musí dodržiavať techniku citovania a rovnako nevyhnutná je pri spracovávaní diplomovej práce jej formálna stránka. Všetky zdroje, z ktorých autor čerpal informácie a citáty ktoré použil musia byť uvedené v práci podľa noriem STN ISO 690.

Štruktúra diplomovej práce

Aj keď si možno myslíte, že isté smernice nie sú až také dôležité, mýlite sa. Váš oponent a konzultant budú totiž hodnotiť aj takúto vec, akou je štruktúra práce, či jej formálna úprava. Preto si v diplomovke dajte záležať na postupnosti istých častí práce. Štruktúru by ste mali mať k dispozícii v smernici vašej školy, tak si pre istotu preštudujte, či postupujete správne. Diplomová práca obsahuje tieto časti: úvodná časť, hlavná textová časť, prílohy (ak ich vaša téma, praktická časť vyžaduje), analytický list. Poďme si ich po poriadku analyzovať.

Prejdi na článok: Štruktúra diplomovej práce

Výskum diplomovej práce

Býva súčasťou interpretačnej alebo tiež praktickej časti. Na rozdiel od teoretickej časti obsahuje údaje a informácie iba vašej analýzy, pričom čerpá z teoretických podkladov. A ako sa vlastne dostanete k výskumu? Na začiatku máte svoju tému, osnovu, viete a poznáte už koncepciu teoretickej časti, ale neviete, čo konkrétne vás môže čakať v praktickej.

Prejdi na článok: Výskum diplomovej práce

Abstrakt diplomovej práce

Definujeme ho ako krátku výstižnú charakteristiku obsahu diplomovej práce. Mal by v skratke informovať čitateľa. Píše sa v dvoch verziách, v slovenčine a vo vybranom cudzom jazyku. Obsahuje tri odseky.

Prejdi na článok: Abstrakt diplomovej práce

Cieľ diplomovej práce

Vaša práca by bez tohto bodu nemohla existovať. Jej cieľom totiž vždy bude niečo dokázať. To budete vedieť aj vďaka vašej téme, a tomu, čomu sa budete venovať v praktickej časti. Váš cieľ by mal presne,stručne a výstižne charakterizovať predmet riešenia.

Prejdi na článok: Cieľ diplomovej práce

Poďakovanie diplomovej práce

Túto časť sme v skratke uviedli aj v štruktúre diplomovej práce. Označuje sa ako nepovinný bod, ak však máte a cítite potrebu sa poďakovať, môžete ho pokojne napísať.

Prejdi na článok: Poďakovanie diplomovej práce

Záver diplomovej práce

Pokiaľ ste prišli k záveru, to najťažšie už máte za sebou. Avšak pre komplet úspešnú prácu so skvelým hodnotením je niekedy umenie napísať aj dobrý záver. Áno, aj na tomto by ste si mali nechať záležať. Záver vašej práce je tým správnym vyvrcholením a zhrnutím všetkého podstatného.

Prejdi na článok: Záver diplomovej práce

Úvod diplomovej práce

Aj keď sa nám s úvodom spája začiatok, jeho písanie si nechajte na úplný záver. Vtedy totiž viete povedať o čom je vaša diplomová práca, aké má kapitoly, a viete tiež načrtnúť základné informácie, ktoré čitateľa na prácu istým spôsobom naladia a navedú.

Prejdi na článok: Úvod diplomovej práce

Diskusia v diplomovej práci

Je odpoveďou na otázky položené v úvode vašej diplomovej práce. Považuje sa za jednu z najdôležitejších častí práce. Mali by ste v nej analyzovať, hodnotiť, vysvetliť, interpretovať a rozoberať hlavné výsledky výskumu.

Prejdi na článok: Diskusia v diplomovej práci

Úprava diplomovej práce

Pre písanie diplomovej práce sa používa I. osoba množného čísla v minulom čase (tzv. autorský plurál). Smernice jednotlivých univerzít majú stanovené vlastné pravidlá pre písanie diplomových prác. No v súčasnej dobe je štandardom používanie písma Times New Roman o veľkosti 12 s riadkovaním 1,5. Rozsah strán diplomovej práce je vo väčšine smerníc určený na 50-70 normostrán. Úprava práce a poradie jednotlivých častí stanovujú normy ISO 7144, STN ISO 214, STN ISO 2145 a ďalšie. Nevyhnutnosťou každej diplomovej práce je originálnosť , nesmie sa vyznačovať prvkami plagiátorstva a nesmie narušovať autorské práva iných autorov.

Páči sa Vám tu?