Výskum diplomovej práce

Úvod  >  Diplomová práca  >  Výskum diplomovej práce

Býva súčasťou interpretačnej alebo tiež praktickej časti. Na rozdiel od teoretickej časti obsahuje údaje a informácie iba vašej analýzy, pričom čerpá z teoretických podkladov. A ako sa vlastne dostanete k výskumu? Na začiatku máte svoju tému, osnovu, viete a poznáte už koncepciu teoretickej časti, ale neviete, čo konkrétne vás môže čakať v praktickej.

Ak máte širšiu tému – napríklad Neverbálna komunikácia, môžete sa stále rozhodnúť, čo bude výskumnou časťou – neverbálna komunikácia detí/dospelých/pracujúcich/neverbálna komunikácia v médiách.

Pokiaľ však už pred písaním teórie viete užšie tematické zameranie, alebo ste ho už mali v téme, už nemusíte hľadať. Zväčša sú tieto témy označené veľmi konkrétne, napr. neverbálna komunikácia politikov v politických talkshow.

Zďaleka však výskum nemusí byť len analytický. Môžete ho založiť na dotazníkoch, anketách, rozhovoroch, skupinových dialógoch. Vždy sa však výskum musí založiť na hypotéze, ktorú potom následne vašim skúmaním – dotazníkom, analýzou, anketou alebo rozhovorom potvrdíte alebo vyvrátite. Hypotéza nemôže byť len akousi hádankou, či výmyslom, ale musí a má byť poriadne premyslená, keďže je odborným odhadom k tomu, ako sa budú správať vaše predmety výskumu. Dobré postavenie hypotézy vás núti uvažovať hlbšie.

Vedzte, že aj také niečo ako hypotéza, bude vášho oponenta veľmi zaujímať. Pamätajte však, že po potvrdení, resp. vyvrátení hypotézy učiteľom nestačí len opis výskumov, ale aj dôvody, a súvislosti, prečo sú výsledky práve také.

Mnohí profesori vnímajú ako najväčší problém jednoduchý opis výsledkov bez zdôvodnenia problému, výsledkov výskumu a iných postrehov, ktoré sú dôležitejšie ako samotné grafické zobrazenie jednotlivých výsledkov. Preto si na dobrej hypotéze a dôvodoch jej výsledkov dajte skutočne záležať.

Páči sa Vám tu?