Diplomová práca – diskusia

Úvod  >  Diplomová práca  >  Diplomová práca – diskusia

Je odpoveďou na otázky položené v úvode vašej diplomovej práce. Považuje sa za jednu z najdôležitejších častí práce. Mali by ste v nej analyzovať, hodnotiť, vysvetliť, interpretovaťrozoberať hlavné výsledky výskumu.

Váš pohľad by mal byť v konfrontácii s inými poznatkami, a vyjadriť by ste sa mali aj k významu práce. Odpovedzte si tu na otázky:

  • Existujú teoretické/praktické dôsledky predkladanej práce?
  • Potvrdila sa mi hypotéza?
  • Prečo sa potvrdila, resp. nepotvrdila?
  • Má tento výsledok dopad na ďalšie skúmanie?
  • Akým smerom sa môže uberať rozoberaný problém/téma

Nebojte sa predložiť svoje skúsenosti a všetko, čo ste počas svojho výskumu zistili. Niekedy rozhodne aj maličkosť. Diskusia je vizitkou vašej diplomovej práce, a preto ponúknite učiteľom aj vlastný pohľad na danú problematiku – toto totiž milujú. Ak je v práci cítiť vášeň a nadšenie, a hlavne váš názor a postoj.

Páči sa Vám tu?