Úvod v rigoróznej práci

Úvod  >  Rigorózna práca  >  Úvod v rigoróznej práci

Spracujete ho na úplný záver, keďže v ňom stručne a výstižne charakterizujete prácu, ciele práce, použité metódy, ale aj to, prečo ste sa rozhodli spracovať konkrétnu tému a prečo je dôležitá. Vhodné je začať napríklad citátom, ktorý vás pri písaní oslovil, a nadviazať na neho. Úvod sa vám tak bude písať ľahšie, a zároveň je to aj zaujímavý spôsob, ako bude vaša práca spoznateľná a špecifická.

Páči sa Vám tu?