Napísanie a vypracovanie rigoróznej práce

Úvod  >  Rigorózna práca  >  Napísanie a vypracovanie rigoróznej práce

Vaša prihláška je odovzdaná, téma schválená a osnova vypracovaná. Môžete sa tak dostať práve k tomuto bodu – napísanie a vypracovanie rigoróznej práce. Samozrejme, nikde nenájdete ideálny vzor, či postup, vďaka ktorému by ste sa mali pri písaní riadiť, keďže každému vyhovuje niečo iné.

Závisí to však aj od toho, akú tému ste si zvolili. Pokiaľ od vás vyžaduje venovať sa najprv praktickej časti,výskumom, meraniamvýsledkom, zamerajte sa najprv na ňu. Niektoré témy však na druhej strane vyžadujú dôkladné preskúmanie teoretických podkladov.

Niekedy je teda potrebné začať teoretickou časťou a zabezpečiť si dobrý základ pre praktickú časť. Formality ako úvod, abstrakt, záver, zoznam literatúry si nechajte na úplný záver, aby ste sa nemuseli brzdiť v tom, čo je naozaj potrebné a podstatné.

Páči sa Vám tu?