Jadro v rigoróznej práci

Úvod  >  Rigorózna práca  >  Jadro v rigoróznej práci

Hlavná časť vašej rigoróznej práce, za ktorú budete najviac hodnotený. V každej odbornej a vedeckej práci má tieto hlavné časti:

Súčasný stav problematiky doma a v zahraničí

Je to vaša teoretická časť, ktorá by mala tvoriť 30% práce. Využívate tu dostupnú literatúru domácich a zahraničných autorov. V rámci rigoróznej práce by ste si mali nechať záležať na tom, aby jej bolo dostatok, nemali by ste sa sústrediť na desať kníh, ale zabezpečiť si aspoň dvadsať, ak nie viac. Aj táto sféra výberu literatúry môže zavážiť vo vašom hodnotení.

Cieľ práce

Jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet vašej práce. súčasťou môžu byť aj čiastkové ciele, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie hlavného cieľa.

Metodika práce

Obsahuje objekt vašej rigoróznej práce, ktorému sa v praktickej časti budete venovať. Následne uvádzate pracovné postupy, ktoré pri skúmaní používate, opisujete tiež spôsoby získavania údajov a ich zdroje. Potom nadviažete na metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov so štatistickými metódami.

Výsledky práce

Patria medzi najhodnotnejšie časti rigoróznej práce. Výsledky by ste mali usporiadať logicky a nezostať len pri popise, ale aj pri ich hodnotení. Práve to je to najdôležitejšie, čo musí z vašej rigoróznej práce doslova sršať. Vaše hodnotenie, názor a postoj k výsledkom na základe všetkých doterajších vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré ste nadobudli. Nebojte sa, ak ste boli pri skúmaní dôsledný, výsledok vám sám napovie, prečo je to tak, ako to je.

Diskusia

V rámci tejto časti rigoróznej práce hodnotíte, resp. porovnávate všetky vaše doterajšie výsledky s výsledkami alebo poznatkami iných autorov. Diskusia môže spolu s výsledkami práce tvoriť samostatnú kapitolu a môže zahŕňať 30 – 40% práce.

Páči sa Vám tu?