Obhajoba rigoróznej práce

Úvod  >  Rigorózna práca  >  Obhajoba rigoróznej práce

Vaša práca je odovzdaná, a vy už čakáte len na obhajobu. Tá sa zväčša uskutočňuje spolu s rigoróznou skúškou, a ste o nej informovaný od vášho dekana. Obhajoba sa koná pred komisiou, ktorú tvoria viacerí oponenti, a rozhodujúce slovo tu má predseda komisie. O výsledku vašej obhajoby, ako aj rigoróznej skúšky ste informovaný spravidla v ten istý deň po porade celej komisie.

Páči sa Vám tu?