Formálna úprava rigoróznej práce

Úvod  >  Rigorózna práca  >  Formálna úprava rigoróznej práce

Okrem počtu strán je pre vás dôležité vedieť aj to, čím by ste sa mali riadiť z hľadiska formy. Ako každú záverečnú prácu, aj túto by ste mali písať v Microsoft Word, používať font písma Times New Roman,veľkosť 12, riadkovanie 1,5.

Tieto požiadavky bývajú rovnaké na každej vysokej škole. Čo by ste si však mali doštudovať sú veľkosť okrajov a rôzne iné formálne pokyny, ktoré má k dispozícii smernica vašej univerzity. Z hľadiska formy rigorózna práca vyžaduje aj to, aby ste ju písali v prvej osobe množného čísla, v minulom čase.

Páči sa Vám tu?