Záver bakalárskej práce

Úvod  >  Bakalárska práca  >  Záver bakalárskej práce

Obsahuje vecné závery, sumarizáciu zistení, vlastný prínos a samostatný pohľad a názor na danú problematiku a výsledky práce. Okrem týchto možností môžete pri niektorých prácach zakomponovať do záveru aj návrhy pre prax, spôsoby, ako by mohla uspieť vaša práca v reálnom živote, ako by sa jej výsledky a ciele mohli uplatniť v praxi, ale aj to, ako by sa mohla rozvíjať ďalšími odbornými smermi.

Záver, a rovnako aj úvod práce sú veľmi dôležité časti, preto by ste ich nemali zanedbať, ale naozaj si na nich záležať. Môžete im dopriať aj viac ako jednu stranu. Nemal by však prekročiť viac ako dve strany. Pri týchto častiach si tak zanechajte zdravý stred.

Páči sa Vám tu?