Rozsah bakalárskej práce

Úvod  >  Bakalárska práca  >  Rozsah bakalárskej práce

Práve počet strán je na každej vysokej škole rozdielny. Zväčša sa pohybuje od 30 do 40 strán. Nezabudnite si však prezrieť smernicu písania záverečných prác, ktorú má každá vysoká škola.

Tam nájdete presný počet strán. Majte však na pamäti, že do konečného počtu sa nezarátavajú prílohy. Ak uvažujete nad tým, aký je približný pomer teoretickej a praktickej časti, závisí to samozrejme od témy.

Páči sa Vám tu?