Písanie a vypracovanie bakalárskej práce

Úvod  >  Bakalárska práca  >  Písanie a vypracovanie bakalárskej práce

Zvládli ste všetky svoje seminárne práce a ste v treťom ročníku? Tak sa pripravte na tú najväčšiu. Nebojte sa však jej napísania a vypracovania. Budete v nej totiž postupovať podobne ako pri seminárnej práci, len o čosi dôkladnejšie, a s pár prídavkami navyše. Bakalárska práca sa definuje ako záverečná práca bakalárskeho študijného programu. Charakterizuje sa tiež ako školské dielo vytvorené študentom, okrem toho je tiež jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Pred napísaním bakalárky si samozrejme musíte vybrať tému.

Výber témy

Na každej vysokej škole to však funguje inak. Istý zoznam tém zverejnia učitelia. Neznamená to však, že musia byť úplne rovnaké alebo totožné, ako sa to píše v ich zozname aj vtedy, keď si ich vyberiete. Ak sa vám nepáči ani jedna z ponúknutých tém učiteľov, môžete si navrhnúť aj vlastnú. Samozrejme, aby vás v nej mohol ktosi usmerniť, musíte si vybrať konzultanta, resp. školiteľa, ktorý má k tejto téme najbližšie. A práve ste sa dostali k podstatnému človeku vašej práce. Bakalárku bez neho jednoducho nemôžete písať.

Konzultant bakalárskej práce

Je to konzultant/školiteľ, ktorý vás pri písaní usmerní, a samozrejme aj pri jej vypracovaní. Poradí vám už hneď na začiatku pri výbere témy, odporúča vám literatúru, alebo vám tiež poskytne vlastnú. Dajte si záležať na komunikácii a kontakte s vaším školiteľom, je to veľmi dôležité aj pri konečnom hodnotení. Preto nech je vaším spoločným heslom spolupráca! Pred samotným vypracovaním a napísaním si určite napíšte osnovu. Pomôže vám pri písaní jednotlivých kapitol, a urobíte si prehľad v teoretickej časti.

Metodika písania

Pred vypracovaním bakalárskej práce by ste sa mali oboznámiť aj s metodikou písania. Každá vysoká škola má inú metodiku, alebo tiež smernicu, ktorú preferujú a ktorú by ste aj samozrejme mali dodržať. Nachádza sa na internetovej stránke každej vysokej školy, preto ju stačí stiahnuť a celú si ju pred vypracovaním prečítať. Nájdete tam aj informácie o veľkosti písma, okrajov, o vytvorení bibliografie, aj postup ako správne citovať, či parafrázovať. Okrem smernice by ste si mali vo svojej práci vytýčiť cieľ, zvoliť si správnu metódu. Pozrite sa na svoju tému a jej problematiku v doterajších odborných knihách. Ak ste toto zvládli, môžete začať písať.

Páči sa Vám tu?