Abstrakt bakalárskej práce

Úvod  >  Bakalárska práca  >  Abstrakt bakalárskej práce

Od anotácie sa odlišuje práve svojou objektivitou, keďže ho definujeme ako krátky objektívny opis bakalárskej práce. Píše sa v slovenskom a anglickom jazyku, príp. inom cudzom jazyku. Nemal by prekročiť rozsah jednej A4. Zväčša sa skladá z troch odsekov.

V prvom uvádzate informácie o vás, o školiteľovi, katedre, stupni kvalifikácie, počte strán. Druhý odsek obsahuje stručný objektívny opis práce, resp. obsah jednotlivých kapitol. Tretím odsekom by mali byť kľúčové slová vašej bakalárskej práce.

Páči sa Vám tu?