Predhovor v bakalárskej práci

Úvod  >  Bakalárska práca  >  Predhovor v bakalárskej práci

Taktiež patrí k nepovinným častiam bakalárskej práce. Aj napriek tomuto prívlastku s názvom „nepovinný“ ním však môžete zabodovať. Píše sa na jednu stranu. Označuje sa ako menší úvod k práci, má spoločenský charakter. Nemali by ste sa tu preto vyjadrovať k odbornej charakteristike javu a ani popisu, o čom sú jednotlivé kapitoly.

Môžete tu napísať okolnosti vzniku vašej práce, spoluprácu s externými pracoviskami, či rôzne inézaujímavé informácieudalosti spojené s prácou.

Páči sa Vám tu?