Bakalárska práca na mieru

Študujete a nemáte práve čas napísať bakalárku?

Náš tím s dlhoročnými skúsenosťami Vám diskrétne a rýchlo pomôže s napísaním podkladov pre bakalársku prácu.

Notebook s bakalárskou prácou
Ikona skúsenosti

7 ročné skúsenosti s písaním podkladov

Ikona dokumenty

10 ročná záruka na dodané podklady

Ikona čas

24 hodín do dodania ukážky práce

Ikona diár

Diskrétny a spoľahlivý prístup spracovateľa

Ikona komunikácia

Komunikujete priamo so spracovateľom

Ikona kalkulačka

Ceny za podklady už od 8,29€/strana

4 jednoduché kroky
k podkladom pre bakalársku prácu od nás

ikona 1

Vyplňte nezáväznú objednávku

Vyplňte rýchlu objednávku nižšie alebo prejdite na detailný objednávkový formulár a odošlite nám dopyt po práci.

ikona 2

Dohodnite si podmienky

Náš administrátor Vás následne kontaktuje s cenovou ponukou a potvrdí Vám, že sme našli najvhodnejšieho autora.

ikona 3

Písanie seminárnej práce

Po dohodnutí podmienok spracovateľ začne pracovať na podkladoch pre Vašu bakalársku prácu.

ikona 4

Odovzdanie finálnej práce

Spracovateľ Vás informuje o dokončení podkladov pre bakalársku prácu a odovzdá Vám ich. Platba prebieha až ako posledný krok.

Bakalárska práca v kocke

Zhodne ako pri písaní ostatných druhov vysokoškolských prác, aj pri písaní bakalárskej práce musí študent poznať elementárne formálne a rovnako aj obsahové náležitosti, ktoré sa musia pri písaní bakalárky striktne dodržiavať.

Aby študent dokázal vypracovať bakalársku prácu, musí disponovať dostatočným množstvom odbornej literatúry, poznať postupy citovania, mať stanovený jasný cieľ práce a rovnako je nevyhnutné pripraviť si chronologický postup spracovania bakalárskej práce. Ak by študent zanedbal niektorú z požiadaviek kladených na bakalárske práce, mohlo by byť úsilie vynaložené na napísanie bakalárskej práce zbytočné a práca ohodnotená komisiou známkou FX.

Náležitosti bakalárskej práce

Bakalárska práca je zvyčajne prvou vedeckovýskumnou prácou, ktorú sú študenti vysokej školy povinní napísať, aby získali titul bakalár. Každá bakalárska práca musí striktne vyznačovať originálnosťou, má byť vytvorená tak, aby sa dodržali pravidlá práce s informačnými zdrojmi. Bakalárska práca nesmie mať povahu plagiátorstva a taktiež nesmie porušovať autorské práva iných autorov.

Úprava bakalárskej práce

Bakalárska práca sa vo väčšine prípadov píše v autorskom pluráli ( I. osoba množného čísla) v minulom čase. Smernice jednotlivých vysokých škôl presne určujú pre bakalársku prácu aj typ písma, veľkosť písma, riadkovanie, zarovnanie a okraje. V prácach sa pri písaní zväčša používa typ písma Times New Roman, veľkosť 12, s riadkovaním 1,5. Primeraný rozsah textu bakalárskej práce je minimálne 30 strán.

Ako písať bakalársku prácu

Predpokladáte, že začať by ste mali klasicky od úvodu? Mýlite sa. Úvod, záver, abstrakt, predhovor, titulný list a rôzne ďalšie úvodné a zhrňujúce strany by ste si mali nechať nakoniec. Začnite teoretickou časťou, po nej klasicky tou interpretačnou. Tvoria totiž jadro bakalárskej práce.

Prejdi na článok: Ako písať bakalársku prácu

Téma bakalárskej práce

Vedeli ste, že výber témy je základný predpoklad úspešného napísania celej bakalárskej práce? Je preto viac než vhodné uvažovať nad ňou už koncom prvého ročníka. Po ňom už môžete presnejšie určiť oblasť vášho záujmu. Samozrejme, čas kedy si musíte definitívne vybrať tému závisí aj od vysokej školy.

Prejdi na článok: Téma bakalárskej práce

Obsah bakalárskej práce

Každá bakalárska práca musí mať presne definovaný cieľ, resp. dôvod, prečo je napísaná. Určenie jasného a zrozumiteľného cieľa patrí k nevyhnutným predpokladom pre úspešné vypracovaniu bakalárskej práce. Cieľ musí definovať, čo prácou chcete dosiahnuť a zistiť. Cieľom bakalárskej práce je najmä aplikácia poznatkov z teórie do praxe. Okrem určenie základného cieľa práce, je možné zadefinovať aj čiastkové ciele.

Rozsah bakalárskej práce

Práve počet strán je na každej vysokej škole rozdielny. Zväčša sa pohybuje od 30 do 40 strán. Nezabudnite si však prezrieť smernicu písania záverečných prác, ktorú má každá vysoká škola.

Prejdi na článok: Rozsah bakalárskej práce

Časti bakalárskej práce

Obvykle náležitosti bakalárskej práce sú nasledovné:

  • obal, titulný list, zadanie práce (závisí od školy), čestné vyhlásenie, poďakovanie, abstrakty…
  • úvod, kapitoly a podkapitoly
  • vyhodnotenia a odporúčania pre prax, záver, zoznam bibliografických odkazov, príloh.

Anotácia bakalárskej práce

Predstavuje stručnú charakteristiku vašej bakalárskej práce, predovšetkým jej výsledkov. Anotácia by nemala prekročiť rozsah jednej A4.

Prejdi na článok: Anotácia bakalárskej práce

Abstrakt bakalárskej práce

Od anotácie sa odlišuje práve svojou objektivitou, keďže ho definujeme ako krátky objektívny opis bakalárskej práce. Píše sa v slovenskom a anglickom jazyku, príp. inom cudzom jazyku.

Prejdi na článok: Abstrakt bakalárskej práce

Predhovor v bakalárskej práci

Patrí k nepovinným častiam bakalárskej práce. Aj napriek tomuto prívlastku s názvom „nepovinný“ ním však môžete zabodovať.

Prejdi na článok: Predhovor v bakalárskej práci

Záver bakalárskej práce

Obsahuje vecné závery, sumarizáciu zistení, vlastný prínos a samostatný pohľad a názor na danú problematiku a výsledky práce. Okrem týchto možností môžete pri niektorých prácach zakomponovať do záveru aj návrhy pre prax.

Prejdi na článok: Záver bakalárskej práce

Vzor bakalárskej práce

Ako môžu vyzerať dodané podklady pre vašu bakalársku prácu? Pripravili sme kompletný vzor bakalárskej práce od úvodu, obsah, záver, až po zoznam použitej literatúry.

Páči sa Vám tu?