Anotácia bakalárskej práce

Úvod  >  Bakalárska práca  >  Anotácia bakalárskej práce

Predstavuje stručnú charakteristiku vašej bakalárskej práce, predovšetkým jej výsledkov. Anotácia by nemala prekročiť rozsah jednej A4. Obsahuje názov vysokej školy, názov fakulty, študijný program, resp. odbor, vaše meno, názov práce, vedúci (školiteľ/konzultant) bakalárskej práce, mesiacrok odovzdania práce.

Po týchto základných informáciách uvediete vlastný text, v ktorom sú zhrnuté základné ciele a výsledky vašej bakalárskej práce. Je dôležité odlíšiť ho od abstraktu práve subjektivitou a kritikou, ktorú by mala anotácia obsahovať. Spoločné majú obe tieto časti bakalárskej práce práve to, že sa píšu v dvoch jazykoch.

Páči sa Vám tu?