Náležitosti seminárnej práce

Úvod  >  Seminárna práca  >  Náležitosti seminárnej práce

Každá škola, či profesor má svoj informačný sylabus k predmetu, kde opisuje, čo bude náplňou jednotlivých prednášok či seminárov. Na konci prikladá aj podmienky ukončenia predmetu, kde môže seminárna práca tvoriť 50% a niekde aj 100% hodnotenia.

Zároveň môže pri týchto číslach uvádzať náležitosti seminárnej práce, aby ste mali prehľad o tom, čo všetko by mala obsahovať. Úvodná strana je titulný list, kde píšete názov školy, fakulty, prípadne inštitútu alebo katedry. Do strednej časti titulného listu sa píše názov práce.

Pod ním sa niekedy uvádza typ práce (seminárna/ročníková) prípadne iná. V poslednej časti titulného listu sa uvádza:

  • meno
  • ročník
  • odbor
  • skupina
  • prípadne iné dôležité informácie

Druhá strana seminárnej práce by mala patriť obsahu. Ďalej nasleduje:

Profesor môže uviesť v sylabe predmetu aj počet strán, či iné smernice, ktoré by ste mali dodržať – typ písma, okraje, či riadkovanie. Ak to profesor neuvedie, zvyčajne sa používa Times new roman o veľkosti 12 bodov, 2,5 cm okraj, a riadkovanie 1,5. Prácu by ste mali písať v autorskom pluráli, teda v 1. osobe množného čísla.

Páči sa Vám tu?