Časti seminárnej práce

Úvod  >  Seminárna práca  >  Časti seminárnej práce

Medzi hlavné časti seminárnej práce patrí úvod, jadro – do ktorého patrí teoretická, analytická časť a záver. Najdôležitejšou časťou seminárnej práce je jadro alebo tiež teoretická a interpretačná časť.

Úvod seminárnej práce

Dôležité je začať zaujímavo, a zároveň jednoducho. V úvodnej časti by mal autor definovať názov práce, čo je jej cieľom, prípadne, čo sa snaží dokázať/vyvrátiť, a akú literatúru, prípadne metódu zvolí. Je vhodné uviesť citát, prípadne motto, výrok, ktorý odkazuje na hlavnú tému práce. Môžete začať aj príkladom z reálneho života, či inými vhodnými spôsobmi, na ktoré vaša práce nadväzuje. Úvod seminárky by mal byť predovšetkým váš text, mal by začínať ľahko, nevtieravo a jednoznačne.

Jadro seminárnej práce

Je vhodné popísať problém, tému či iné definície teoreticky, a prepojiť ich s vlastnou témou, či príkladom, ktorý môže ihneď odkazovať na analytickú časť. Vaša práca bude úspešná, ak jadro bude v rámci teórie aj vlastného textu vyvážené. Ani profesorov nebaví dookola čítať vlastné poučky alebo definície, ktoré s vami preberá na prednáškach. Radšej si prečíta váš vlastný pohľad na problematiku a tému, o ktorú sa zaujímate, prípadne, ktorú ste si vo svojom predmete zvolili.

Ak chcete byť úspešní, snažte sa čerpať z viacerých zdrojov a písať vyvážené množstvo vlastného textu. V interpretačnej časti (závisí aj od témy) si môžete vo veľkej miere pomáhať aj internetovými, či odbornými článkami. Môžu vás naviesť na tú správnu cestu a opäť vám zabezpečiť pár príkladov na viac, aby bola vaša práca dokonalá.

Ak chcete seminárnej práci dodať štipku exkluzivity a kvality, skúste pred záverom uviesť návrhy na diskusiu alebo prax v samostatnej kapitole. Aj tu môžete pripojiť ďalšie príklady, či smer, ako by sa mohla ďalej uberať vaša práca. Je veľmi vhodné zvoliť túto kapitolu v prípade obhajoby práce, ak je samozrejme súčasťou skúšky. Po diskusii je vašou poslednou zastávkou v seminárnej práci už iba záver.

Záver seminárnej práce

Každý má rád, keď príde ku konečnému bodu svojej seminárnej práce. Pamätajte si však, že aj záver je veľmi dôležitý a nemali by ste ho urobiť len tak. Jeho obsahom by malo byť zhrnutie celej práce.dosiahnuté poznatky, výsledky, ale aj to, či sa podarilo naplniť cieľ, či iné predpoklady, ktoré ste si dali v úvode seminárnej práce. Postačí, ak bude tvoriť jednu normostranu.

Páči sa Vám tu?